Изглед към зградата на СБК

Историята на Съюза на българските композитори е свързана с основаването на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” на 24 януари 1933 г. Членовете учредители са големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Димитров и Цанко Цанков.

Прочети още

Цели на Съюза на българските композитори

  • Да работи за създаване на по-голям интерес към българската художествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния развой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша музикална култура у нас.
  • Да насърчава композиторите да използват народно музикално творчество, като го пресъздават в художествени форми.
  • Да работи за по-голямо сближение между компонистите.
  • Да работи за създаване на по-благоприятни условия за композиторския труд.
  • Да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти.
  • Да работи за увековечаване паметта на заслужили компонисти.”

Новини и събития

Напусна ни Атанас Бояджиев

20.09.2017

С прискърбие съобщаваме, че на 19.09.2017 г. ни напусна нашият колега АТАНАС БОЯДЖИЕВ. Поклонение...

Приключи приемът на материали за Конкурса 7/8 - 2017 г.

18.09.2017

Приключи приемът на материали за Конкурса 7/8 – 2017 г. За участие в Конкурса постъпиха 18...

Отиде си Константин Драгнев

18.09.2017

С прискърбие съобщаваме, че на 17.09.2017 г. ни напусна нашият колега КОНСТАНТИН ДРАГНЕВ. Поклоне...

Всички новини и събития