Изглед към зградата на СБК

Историята на Съюза на българските композитори е свързана с основаването на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” на 24 януари 1933 г. Членовете учредители са големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Димитров и Цанко Цанков.

Прочети още

Цели на Съюза на българските композитори

  • Да работи за създаване на по-голям интерес към българската художествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния развой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша музикална култура у нас.
  • Да насърчава композиторите да използват народно музикално творчество, като го пресъздават в художествени форми.
  • Да работи за по-голямо сближение между компонистите.
  • Да работи за създаване на по-благоприятни условия за композиторския труд.
  • Да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти.
  • Да работи за увековечаване паметта на заслужили компонисти.”

Новини и събития

Приключи приемът на нови членове в СБК

12.03.2018

На редовно заседание на Общото събрание на Съюза на българските композитори, което се проведе на 11...

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХОРОВА ПЕСЕН

01.02.2018

Българското национално радио и Съюзът на българските композитори обявяват ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОН...

18-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СИМФОНИЧНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ "7/8"

26.01.2018

Конкурсът се провежда под Патронажа на Министерство на Културата на Р. България
Организатори:...

Всички новини и събития