Изглед към зградата на СБК

Историята на Съюза на българските композитори е свързана с основаването на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” на 24 януари 1933 г. Членовете учредители са големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Димитров и Цанко Цанков.

Прочети още

Цели на Съюза на българските композитори

  • Да работи за създаване на по-голям интерес към българската художествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния развой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша музикална култура у нас.
  • Да насърчава композиторите да използват народно музикално творчество, като го пресъздават в художествени форми.
  • Да работи за по-голямо сближение между компонистите.
  • Да работи за създаване на по-благоприятни условия за композиторския труд.
  • Да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти.
  • Да работи за увековечаване паметта на заслужили компонисти.”

Новини и събития

Напусна ни проф. д.изк. Агапия Баларева

08.04.2017

С прискърбие съобщаваме, че на 06.04.2017 г. ни напусна проф. д.изк. Агапия Баларева. Разделяме с...

Приключи приемът на материали за НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА 2017 г.

31.03.2017

Във форума “Нова българска музика – 2017 г.” постъпиха творби от следните композитори: Адриан Пав...

Отиде си проф. д. изк. Димитър Христов

28.02.2017

С дълбока скръб съобщаваме, че на 26.02.2017 г. ни напусна нашият колега
проф. д. изк. Димит...

Всички новини и събития