Изглед към зградата на СБК

Историята на Съюза на българските композитори е свързана с основаването на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” на 24 януари 1933 г. Членовете учредители са големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Димитров и Цанко Цанков.

Прочети още

Цели на Съюза на българските композитори

  • Да работи за създаване на по-голям интерес към българската художествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния развой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша музикална култура у нас.
  • Да насърчава композиторите да използват народно музикално творчество, като го пресъздават в художествени форми.
  • Да работи за по-голямо сближение между компонистите.
  • Да работи за създаване на по-благоприятни условия за композиторския труд.
  • Да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти.
  • Да работи за увековечаване паметта на заслужили компонисти.”

Новини и събития

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

03.08.2017

Със Заповед № РД-15-46/07.07.2017 г. администрацията на СБК е в полагаем годишен отпуск от 07.08.20...

Секция „Музиколози” на СБК обявява прием за нови членове

07.07.2017

Кандидатите трябва да подготвят следните документи: 1. Автобиография.
2. Копие на диплома з...

Крайната дата за изпращане на произведения за 17-тия Международен конкурс за написване на симфонично произведение 7/8 е 15-ти септември 2017 г.

03.07.2017

Конкурсът се провежда под Патронажа на Министерство на Културата на Р. България Организатори:

Всички новини и събития