Изглед към зградата на СБК

Историята на Съюза на българските композитори е свързана с основаването на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” на 24 януари 1933 г. Членовете учредители са големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Димитров и Цанко Цанков.

Прочети още

Цели на Съюза на българските композитори

  • Да работи за създаване на по-голям интерес към българската художествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния развой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша музикална култура у нас.
  • Да насърчава композиторите да използват народно музикално творчество, като го пресъздават в художествени форми.
  • Да работи за по-голямо сближение между компонистите.
  • Да работи за създаване на по-благоприятни условия за композиторския труд.
  • Да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти.
  • Да работи за увековечаване паметта на заслужили компонисти.”

Новини и събития

Избор на ново ръководство на Секция "Музиколози"

06.11.2017

На 04.11.2017 г. се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Секция “Музиколози” к...

Победители в Конкурса за написване на симфонично произведение в 7/8 - 2017 г.

02.11.2017

На проведения на 31.10.2017 г. в зала “България” Заключителен концерт на Международния ...

Резултати от отчетно-изборното събрание на СБК

30.10.2017

На редовното отчетно-изборно събрание на Съюза на българските композитори, което се проведе на 29.1...

Всички новини и събития