Михаил Пеков

Михаил Пеков

06.08.1941 г.

Видин - България

композитор, педагог, цигулар

Проф. Михаил Пеков завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с композиция при проф. В. Стоянов (1967 г.). Специализира в Ленинград (дн. Санкт-Петербург) при проф. В. Салманов (1970­-71 г.) и при проф. Е. Петрович в Будапеща (1978-­79 г.). Работи като оркестрант в Софийска филхармония (1967­-72 г.) и ДО “Музика” (1972­-74 г.). От 1974 г. е преподавател в ДМА по хармония и композиция, от 1993 г. – професор.

Той е автор на голям брой произведения: опера, Stabat Mater за хор и оркестър; 10 изпълнени симфонии (броят им е по-голям; номерирани са само изпълнените) и други произведения за симфоничен, камерен и струнен оркестър; 16 струнни квартета; 4 клавирни триа; 4 сонати за виолончело и др. В творчеството си утвърждава авторската свобода по отношение използването и съчетаването на различни стилови и жанрово-композиционни похвати. Негови оркестрови и камерни произведения са станали репертоарни за редица български интерпретатори. “Концерт за две цигулки и струнен оркестър” е сред предпочитаните заглавия от съвременната българска музика. Творчеството му се изпълнява в Унгария, Русия, Румъния, Гърция, Полша, Чехия, Германия, Франция, Италия и други страни. Носител е на наградата на София за 1989 г. и други отличия.

Творчество

Музикално-сценични произведения:

“В полите на Витоша” ­– опера (1977 г.).

Хорово-оркестрова музика:

“Стабат матер” за смесен хор и симфоничен оркестър (1991 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:

Симфонии:

Симфония №1 (1963 г.);
Симфония №2 (1974 г.);
Симфония №3 (1975 г.);
Симфония №4 (1977 г.);
Симфония №5 (1983 г.);
Симфония №6 (1986 г.);
Симфония №7 (1988 г.);
Симфония №8 (1993 г.);
Симфония №9 (1998 г.);
Симфония №10 (2000 г.).

Концертино за оркестър (1981 г.).

Концерти:

Концерт за цигулка, виолончело и оркестър (1972 г.);
Концерт за виолончело и оркестър №2 (1987 г.).

Произведеиня за камерен оркестър:

Концерт за виолончело и камерен ансамбъл №1 (1975 г.).

Произведения за струнен оркестър:

Концерт за 2 цигулки и струнен оркестър (1981 г.).

Камерна музика:

Струнни квартети: №1 (1963 г.), №2 (1966 г.), №3 (1973 г.), №4 (1975 г.), №5 (1977 г.), №6 (1982 г.), №7 (1984 г.); №8 (1989 г.), №9 (1994 г.), №10, 11, 12 (1997 г.), №13 (2001 г.), №14, 15, 16 (2003 г.).

Клавирни триа: №1 (1983 г.), №2 (1987 г.), №3 (1991 г.), №4 (2002 г.).

Сонати за виолончело и пиано: №1 (1977 г.), №2 (1979 г.), №3 (1997 г.), №4 (2001 г.).