Николай Братанов

Николай Братанов

21.09.1930 г. - 20.09.2003 г.

с. Драгомирово - България

композитор, диригент, аранжор

Николай Братанов завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) през 1967 г.. Учи музикално-теоретични дисциплини при проф. Г. Димитров, проф. П. Хаджиев и проф. Ал. Райчев. Отначало постъпва като диригент на градския хор и оперетата в Свищов (1954­-58 г.), от 1958 г. в продължение на повече от 20 години е военен диригент в различни градове на страната. Капелмайстор в Свищов, Разград и Враца (1958­-63 г.); диригент и композитор в София (1963­-82 г.). Главен диригент на Централния гвардейски военен духов оркестър (1972­-74 г.). От 1979 г. е преподавател по духова оркестрация в ДМА.
Николай Братанов изнася концерти с Гвардейския духов оркестър в България и във Франция. С детски и професионални духови оркестри гостува в Унгария, Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и др.

Автор е на маршове и други пиеси за духови оркестри. Оркестрациите му на чужди произведения за симфоничен оркестър, както и на творби от съвременни български композитори, на хора на Дико Илиев и други популярни хора и мелодии са се утвърдили като еталонни в съвременното творческо развитие на музиката за духов оркестър в България. Носител e на награди от конкурси за военни песни и произведения за духов оркестър.

Творчество

Произведения за духов оркестър:

Маршове:

“Братята руси при Свищов” (1959 г.);
Юбилеен марш “Сто години български духови оркестри” (1979 г.);
“Родина”, “1300 години” (1981 г.);
“Спомен за Оряхово” (1985 г.);
“Привет, Москва” (1985 г.).

Произведения с народни мотиви:

Право хоро (1987 г.).

Пиеси:

“Легенда за Околчица” –­ поема-фантазия (1985 г.);
“Романтика” –­ валс;
Сюита (1979 г.);
“Фантазия из оперното творчество на Маестро Атанасов” (1987 г.);
“Ретро-валс”;
“Елегия” (1989 г.).