Христо Тонев

Христо Тонев

26.ІІ.1937 - 15.III.2014

с.Суворово - България

композитор, оркестратор,   диригент, педагог

Завършва Военна музикална школа “П. Чайковски” в София (1955). Работи като военен диригент в Кресна, Разград, Кърджали, Момчилград, Добрич, Долна Митрополия, Плевен и София, на оркестъра на Висшето транспортно училище “Т. Каблешков” (1969­-1989) и диригент на Софийския духов оркестър (1989­-1991). Завършва БДК (1970). От 1980 е преподавател в ДМА по оркестрация и дирижиране на духов оркестър. От 1995 е доцент в ЮЗУ “Н. Рилски” ­ Благоевград. Диригент на Духовия оркестър в Перник (от 1995).

Автор е на: произведения и десетки оркестрации за духов оркестър; военни, маршови масови хорови и солови песни; музика към документални филми и др. Оркестрациите му на чужди произведения за симфоничен оркестър, както и на творби от съвременни български композитори, на хора на Дико Илиев и други популярни хора и мелодии са се утвърдили като еталонни в съвременното творческо развитие на музиката за духов оркестър в България. Произведенията му са изпълнявани в Германия, Италия, Чехия, Унгария, Русия и др. От 1978 представя произведения на български композитори, повечето от които са оркестрирани и дирижирани от него. Носител е на Наградата за музика на София (1987) и др.

Творчество

За четец и духов оркестър:

Поеми: “Любен Каравелов” (1994); “Бабан” (1996).

10 народни песни със съпровод на духов орк. (1997)

За духов оркестър:

Сюита върху 3 възрожденски песни (1976).

Български танци: №1 (1977), №2 и №3 “Надсвирване” (1979).

“Празнична музика” (1984); “Игра-каприз” (1985); “Увертюра-прелюд” (1990); “Забавна увертюра” (1995).

Концертино за цугтромбон и дух. орк. (1992); “Серенада” за тромпет и дух. орк. (1993).

“Празник в Граовско” (Песен и Танц) за гайда и дух. орк. (2000) и др.

Музика към документални филми:

“Птиците излитат на пролет”, “Балкански орли” и “Дружна песен”.