Жорж Бонев

Жорж Бонев

23.03.1948 г.

Ямбол - България

композитор, педагог

Жорж Бонев завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с пиано и композиция при проф. П. Хаджиев (1978 г.). Преподава хармония в ИМХК (1979­-1983 г.). Още като студент през 1973 г. е поканен от проф. Здр. Манолов за асистент в катедрата по полифония, но отказва, за да завърши образованието си. От 1983 г. преподава хармония в ДМА, щатен преподавател (от 1999 г.). Същевременно работи като главен редактор в творчески център “Армейска песен” и композитор в групата на писателите и композиторите към МНО (дн. Министерство на отбраната) (1982-90 г.). От 1968 г. до днес с прекъсвания свири соло пиано. Автор е на: произведения за симфоничен, духов и струнен оркестър; камерно-инструментални творби; много детски и хорови песни; аранжименти и др. Носител е на награди на Министерството на отбраната,  Военното училище “В. Левски” и др. Творческата му нагласа е преди всичко към инструменталната и оркестровата музика. Част от неговите детски песни и военни маршове са издадени на грамофонни плочи и записани в БНР. Редица военни песни са издадени в поредицата “Лети, наша песен армейска”. Съставител и музикален редактор на капиталния сборник за смесен хор и пиано “Поклон, народе мили” (1989 г.), включващ 100 стари войнишки песни и маршове (ред. на стих. О. Орлинов).
Член на Управителния съвет на СБК.

Творчество

Музикално-сценични произведения:

Мюзикъли:

“Римска баня”, по Ст. Стратиев (ДНА, Сливен, 1975 г.).

Хорово-оркестрова:

“Бяла приказка” по В. Петров –­ симфонична приказка за четец, смесен хор и оркестър (1978 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:

“Април 1876” –­ увертюра (1981 г.) (авторски вариант и за духов оркестър 1986 г.);
“Симфонична сюита” (из “Бяла приказка” по В. Петров, 1979 г.).
“Невеста” –­ симфонична легенда (1980 г.).

За пиано и оркестър:

Вариации (1977 г.);
Концерт (1978 г.);
Ретро (2003 г.).

За духов оркестър:

Маршове.

За струнен оркестър:

13 импровизации (1983 г.).

Камерна музика:

Духов квинтет­ Тема, Вариации и Фуга (1976 г.).
Трио за флейта, обой и фагот (1973 г.).

За пиано:

Вариации (1970 г.);
Соната (1973 г.).