Димитър Иванов Караджов

Димитър Иванов Караджов

8.ХІІ.1902 - 5.VІ.1969

Сливен - България

диригент, композитор, изпълнител, педагог, музикален деец

Завършва ДМА (1928). Установява се в Бургас. Първоначално работи като гимназиален учител. Директор на музикалното училище в града (1935­53). Едновременно с това дирижира в продължение на около 20 години любителския симфоничен оркестър при местното музикално дружество “Родни звуци”, с който изнася голям брой концерти. Първи диригент на оркестъра след неговото одържавяване (1947) и втори диригент (1948­52). Същевременно концертира като флейтист в Бургас и някои околни градове. От 1953 последователно е диригент при Пионерския дом в Бургас, методист по музикална художествена самодейност в местния методически кабинет и преподавател в Учителския институт и Държавното музикално училище ­ Бургас (от 1961).

Автор е на: симфонична музика, в която следва традициите на битовия жанров симфонизъм; няколко хорови песни и над 25 обработки на народни песни за битов хор.

Творчество

За симфоничен оркестър:

Българска сюита №1; 2 бълг. рапсодии; 8 бълг. симф. танца; Пасторал.

За струнен оркестър:

Три народни песни.

Камерна музика:

Струнен квартет; Два духови квинтета.

Избрана лит. за него:

“Георги Шагунов, Върбан Върбанов. Димитър Караджов.” Инв. Описи. (ДА Бургас, 1980).