Илия Драганов

Илия Драганов

4.VІІ.1913 - 4.V.1977

Свищов - България

композитор, виолончелист

Завършва ДМА (дн. ДМА “П. Владигеров”) с виолончело (1933). Учи частно композиция при проф. П. Хаджиев. Завършва и стопански науки в Свободния университет (1935). Работи като оркестрант-виолончелист в Царския военен симфоничен оркестър, а по-късно в Софийската филхармония и в Софийската опера.

Автор е на инструментални пиеси, около 250 хорови, солови и забавни песни и др.

 

Творчество

За симфоничен оркестър:

Концерт за виолончело и орк. (1961).

Камерна музика:

Струнен квартет; Клавирно трио.