Руси Коджаманов

Руси Коджаманов

16.ІV.1866 - 1.Х.1933

Търновски окр. - България

композитор, педагог, хоров диригент, музикален фолклорист

Завършва педагогическото училище в Шумен. Работи като учител във Видин (1884­-87), където преподава пеене и ръководи ученически хор, и Русе (от 1887). През 1891 получава права на редовен гимназиален учител по пеене и е назначен в Априловската гимназия в Габрово, където осъществява концертни програми. От 1894 е назначен във Видин, където работи до края на живота си. Във Видин основава първия български смесен църковен хор (1894), по чийто пример се сформират такива състави и на много други места в страната. Пише рецензии и статии по актуални за времето въпроси на музикалната култура. Събира и записва народни песни, които публикува в Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. IV, VI и ХI. Записва коледарски и лазарски обичаи с песни, някои от които по-късно са отпечатани в сб. “Нови песни за вечеринки и утра”(1922) и във в. “Музикален живот (8.III.1931).

Творчество

Автор е на: значителен брой солови песни по народни мелодии и други, хорови китки и маршове; църковни песнопения; около 80 детски песни и др. Голям брой от композициите му са отпечатани.