Георги Горанов

Георги Горанов

20.V.1882 - 23.ХІІ.1905

Кюстендил - България

композитор, педагог

Учи цигулка и теория на музиката в Педагогическото училище в Кюстендил при чешкия музикант К. Махан. Участва в работническото социалистическо движение. Ръководи училищен хор и малък оркестър, както и оркестъра и мъжкия хор на работническото просветно дружество “Класово съзнание” в Кюстендил (ок. 1899). След завършване на Педагогическото училище заминава за Загреб да учи музика, но не го приемат, защото установяват, че е болен. Умира от туберкулоза.
Автор е на първата масова социалистическа работническа песен “Дружна песен” (“Песен на труда”), т. Г. Кирков (1901), добила широка популярност. Пише хорови песни, пиеси за мандолинен оркестър, обработки на народни песни и др., свързани с професионалната му практика.

Творчество

Хорова музика

За м. хор: “Песен на труда” (1901).
За еднороден хор: “Я запей ми, македонко”.
За двугл. хор: “Юнак на гора думаше”.

Литература за него:

Льондев, Петър. “Георги Горанов” (Кюстендил, 1962).