Димитър Караджов

Димитър Караджов

18.ХІ.1885 - 23.І.1923

Пловдив - България

композитор, обществен деец

Един от първите оперни композитори в България. Учи музика във Виена, Дрезден и Берлин. Най-голям принос за оформянето му като композитор има Н. фон Разничек. От 1920 живее в София, където прави опит да организира построяването на нова сграда на Софийската народна опера.
Автор е на: няколко опери, симфонични произведения, инструментални пиеси, песни и други творби. В едни от произведенията му се открива близост с българската народна мелодика, в други ­ с късния немски романтизъм или френския импресионизъм.

Творчество

Опери:

“Дъщерята на Пилат”, либр. на френски език от Р. Фуше; “Младият крал”, либр. Т. Траянов, по сюжет от О. Уайлд (изпълнена от Фолксопера във Виена);”На морския бряг” по т. на едноимената драма на К. Величков (недов.); “Милкана”.

За хор и оркестър:

“Химн на слънцето”