Александър Попов

Александър Попов

14.VІІ.1927 - 4.ІІІ.2010

Шумен - България

композитор, изпълнител

Завършва теоретичен отдел на ДМА (дн. ДМА “П. Владигеров”) (1959) и композиция при проф. В. Стоянов. Учи цигулка при проф. П. Христосков, и виола при проф. Ст. Сугарев. Работи като виолист в оркестъра на Софийската опера (1948­-1963), а от 1962 в Софийски камерен оркестър (дн. Камерен ансамбъл “Софийски солисти”).

Автор е на: оратория и 2 кантати; произведения за струнен оркестър; камерни творби; музика към филми и др. Носител на награди за композиция на ДМА и др. Негови произведения са изпълнявани в Англия, Чехия и др.

Творчество

Хорово-оркестрови:

Оратория: “Зеленото дърво на живота” за солисти, см. хор и симф. орк. (1978).

Кантати:“Кантата за Априлското въстание” за сопран, см. хор и симф. орк. (1952); “Кантата за България” за д. хор и стр. орк. (1968).

За струнен оркестър:

Симфониета (1972); Концерт №1 (1962), №2 (1969); Прелюд и танц (1958); “Художникът” за стр. квартет и стр. орк. (1961); Кончерто гросо (1966); Пасакалия и фуга (1981); Дивертименто за стр. орк. и гайда (1986); Въведение и ръченица (1973); “Варианти” (1973); Балканджийска сюита (1980).

Фуга (1976).

Камерна музика:

Духови квинтети: №1 (1948), №2 (1982).

Струнни квартети: №1, №2 (1981), №3 (1985), №4 (1991), №5 (2001).

Духово трио “Малкото слонче” за глас, кларинет и пиано (1983).

Дует за цигулка и виола “Игри” (1994).

Вокална музика: “4 детски песни” за сопран, 2 цигулки и виола, т. П. Р. Славейков (2002).

Хорова музика:

За см. хор: “Годишни времена” (1974) е др.

За глас, хор и пиано: “Славейкови песни” (1988) и др.

Песни за деца

в 3 тома.

Творби