Контакти

ул. Иван Вазов, 2
София 1000, България

тел.: +359 2 988 15 60;
моб. +359 886 116 104

mail@ubc-bg.com

bgcomposers@gmail.com

988 15 60; 0877 955 307

Административен специалист – Левена Филчева

987 14 22; 0882 335 025

Технически секретар – Петя Савова

987 14 22; 0878 913 215

Гл. счетоводител – Виолета Стоянова; Счетоводител – Таня Николова

987 14 22; 0877 955 305

Отговорник Зала “Филип Кутев”, тон техник – Бойко Стоянов

987 83 22

Библиотека – Весела Кръстева

987 64 40

Книжарница “Български композитор” – Еленка Асенова – управител, Цветанка Микова

987 51 65

Пропуск СБК – Румен Стамболийски

987 51 65

Копирен център

987 14 22

Звукозаписно студио

Председател на СБК

Минкин, Ценко Минкин, Ценко

++359 884 552 696

e-mail: tsenko_minkin@abv.bg

Главен секретар

Джамбазов, Владимир Джамбазов, Владимир

++359 878 605 706

e-mail: vlado_djambazov@dir.bg

Членове на Управителния съвет на СБК

Драганова, Дора Драганова, Дора

++359 884 189 041

e-mail: dora_tea@abv.bg

акад. Минчев, Георги акад. Минчев, Георги

++359 887 581 550

e-mail: georgiminchev@gmail.com

проф. Костов, Георги проф. Костов, Георги

++359 896 820 400

e-mail: gekostov@gmail.com

Христов, Димитър Христов, Димитър

++359 886 397 909

e-mail: d_h_hristov@abv.bg

проф. д. изк. Вълчинова-Чендова, Елисавета проф. д. изк. Вълчинова-Чендова, Елисавета

++359 887 061 406

e-mail: eli_valchinova@abv.bg

Председател на секция „Музиколози”

проф. д. изк. Вълчинова-Чендова, Елисавета проф. д. изк. Вълчинова-Чендова, Елисавета

++359 887 061 406

e-mail: eli_valchinova@abv.bg

Председател на Контролния съвет:

Членове на Контролния съвет

проф. д-р Бонев, Жорж проф. д-р Бонев, Жорж

++359 877 956 157

e-mail: jorj_bonev@abv.bg

Дамянов, Юли Дамянов, Юли

++359 885 607 708

e-mail: yulidamianov@abv.bg

Карагенов, Светослав Карагенов, Светослав

++359 899 753 864

e-mail: vkaragenova@abv.bg

Прием на нови членове в СБК

, ,

Приемането на нови членове композитори в СБК се осъществява чрез конкурс, който се провежда при следния регламент:
1. Конкурсът се провежда веднъж годишно и се обявява три месеца преди провеждането му.

2. Кандидатите представят следните документи:

- Молба за прием;

- Творческа автобиография;

- Диплом (копие) за завършено музикално образование;

- Собствени произведения, написани на хартия и/или на електронен носител;

- Писмени препоръки от двама членове на СБК.

3. Общото събрание може да приема без диплома за музикално образование кандидати, чието творчество е с доказана обществена значимост.

4. Комисия, определена от Управителния съвет на СБК, се запознава с предложените произведения и докладва пред Общото събрание мнението си за тях.

5. Общото събрание прослушва представените произведения (или част от тях) и чрез тайно гласуване изразява своето мнение.

6. Приема се този кандидат, който е получил одобрението на най-малко 75% от членовете на СБК, присъстващи на Общото събрание.

Пишете ниView Larger Map