Контакти

ул. Иван Вазов, 2
София 1000, България

тел.: +359 2 988 15 60;
моб. +359 886 116 104

mail@ubc-bg.com

bgcomposers@gmail.com

988 15 60; 0877 955 307

Административен специалист – Левена Филчева

987 14 22; 0882 335 025

Технически секретар – Петя Савова

987 14 22; 0878 913 215

Гл. счетоводител – Виолета Стоянова; Счетоводител – Таня Николова

987 14 22; 0877 955 305

Отговорник Зала “Филип Кутев”, тон техник – Бойко Стоянов

987 83 22

Библиотека – Весела Кръстева

987 64 40

Книжарница “Български композитор” – Еленка Асенова – управител, Цветанка Микова

987 51 65

Пропуск СБК – Стефан Младенов

987 51 65

Копирен център

987 14 22

Звукозаписно студио

Председател на СБК

Минкин, Ценко Минкин, Ценко

сл. тел.: 02/ 987 45 47
моб. 0884 552 696

Главен секретар

Джамбазов, Владимир Джамбазов, Владимир

сл. тел.: 02/ 987 45 47
моб. 0878 605 706

Членове на Управителния съвет на СБК

проф. Драгостинов, Стефан проф. Драгостинов, Стефан

дом. тел. 02/ 862 14 42
моб. 0889 529 648

проф. д-р Бонев, Жорж проф. д-р Бонев, Жорж

дом. тел. 02/ 856 69 85
моб. 0877 956 157

Драганова, Дора Драганова, Дора

дом. тел. 02/ 989 11 12
моб. 0884 189 041

Миладинов, Янко Миладинов, Янко

сл. тел. 02/ 943 82 62
моб. 0886 395 792

проф. д-р Куюмджиев, Юлиян проф. д-р Куюмджиев, Юлиян

моб. 0888 724 982;
моб. 0894 490 735

Председател на секция „Музиколози”

проф. д-р Куюмджиев, Юлиян проф. д-р Куюмджиев, Юлиян

моб. 0888 724 982;
моб. 0894 490 735

Председател на Контролния съвет:

Слабаков, Юлиян Слабаков, Юлиян

моб. 0878 856 949
моб. 0899 676 156

Членове на Контролния съвет

Ламбов, Кирил Ламбов, Кирил

моб. 0896 274 167

проф. Венков, Симеон проф. Венков, Симеон

дом. 02/ 943 53 50

Прием на нови членове в СБК

, ,

Приемането на нови членове композитори в СБК се осъществява чрез конкурс, който се провежда при следния регламент:
1. Конкурсът се провежда веднъж годишно и се обявява три месеца преди провеждането му.

2. Кандидатите представят следните документи:

- Молба за прием;

- Творческа автобиография;

- Диплом (копие) за завършено музикално образование;

- Собствени произведения, написани на хартия и/или на електронен носител;

- Писмени препоръки от двама членове на СБК.

3. Общото събрание може да приема без диплома за музикално образование кандидати, чието творчество е с доказана обществена значимост.

4. Комисия, определена от Управителния съвет на СБК, се запознава с предложените произведения и докладва пред Общото събрание мнението си за тях.

5. Общото събрание прослушва представените произведения (или част от тях) и чрез тайно гласуване изразява своето мнение.

6. Приема се този кандидат, който е получил одобрението на най-малко 75% от членовете на СБК, присъстващи на Общото събрание.

Пишете ниView Larger Map