Dimitar Ganev

Dimitar Ganev

26.V.1895 - 20.ІХ.1970

Omurtag - Bulgaria