30.11.2009, понеделник, 19 ч., зала Филип Кутев” – СБК, ул. Иван Вазов 2

СОНАТА ЗА СОЛО ВИОЛОНЧЕЛО № 2
изпълнява: Георгита Бояджиева–Николова

„ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА” ЗА СОПРАН И ВИОЛОНЧЕЛО: ЗИМА, ПРОЛЕТ, ЛЯТО, ЕСЕН
изпълняват: Росица Панайотова и Георгита Бояджиева–Николова

СОНАТА ЗА СОЛО КЛАРИНЕТ
изпълнява: Росен Идеалов

СОНАТА ЗА СОЛО ВИОЛА
изпълнява: Недялчо Тодоров

„КЪМ ВЕЧНОСТТА” ЗА СОПРАН И КЛАРИНЕТ
стихове Александър Геров:
Епиграф, Материя, Вечност, Очи в очи, Диалектика, Епилог
изпълняват: Росица Панайотова и Росен Идеалов

„ПЕТ ЕСЕТА” ЗА СОПРАН, КЛАРИНЕТ И ВИОЛОНЧЕЛО:
Allegro moderato, Moderato, Moderato, Andantino, Allegro
стихове Ст. Дикова: Allegro moderato, Moderato, Moderato, Andantino, Allegro
изпълняват: Росица Панайотова, Росен Идеалов, Георгита Бояджиева–Николова