31 март 2006 г., петък, 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Иван Вазов” 2

АВТОРСКИ КОНЦЕРТ
на
проф. ПЕНЧО СТОЯНОВ
по случай 75-годишнината му

п р о г р а м а
МИКРОСЮИТА ЗА ПИАНО
Изпълнява:
Михаил Стоянов

СОНАТА № 3 ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО
Изпълняват:
Недялчо Тодоров – цигулка
Анастас Славчев – пиано

КЛАВИРЕН КВИНТЕТ
Изпълняват:
Ангел Станков – цигулка
Галина Койчева – цигулка
Милена Златарова – виола
Джефри Дийн – виолончело
Михаил Стоянов – пиано