12 май 2011 г., четвъртък, 18 часа
Зала НМА „П. Владигеров“
бул. Евлоги и Христо Георгиеви, 94

п р о г р а м а

МИКРО-СЮИТА за пиано
изпълнява Михаил Стоянов

СОНАТА №3 за цигулка и пиано
изпълняват
Евгения-Мария Попова и
Стела Димитрова-Майсторова

КЛАВИРЕН КВИНТЕТ № 1
изпълнява квартет „Хорс“ в състав:
Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка
Мариана Връбчева – цигулка
Пепа Дженева – виола
Васил Казанджиев – виолончело
и Михаил Стоянов – пиано