27 февруари 2012 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Авторски концерт
на шведския композитор
ВЛАДИМИР ЛЕВИТТ

Програма

Струнен квартет № 3
в изпълнение на струнен квартет „ХОРС” в състав:
Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка, Мариана Връбчева – цигулка,
Пепа Дженева – виола, Палмира Грибнева-Томанова – виолончело

„Някъде в далечината … звуците на цигулката се чуват“
– за цигулка соло

в изпълнение на Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка

Струнен квартет № 4
в изпълнение на струнен квартет „ХОРС” в състав:
Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка, Мариана Връбчева – цигулка,
Пепа Дженева – виола, Палмира Грибнева-Томанова – виолончело

Италианска сюита за кларинет и струнен оркестър
на звукозапис – в изпълнение на Шведски камерен оркестър
с диригент Арне Йохансон и
с участието на Гунилла Сундин – кларинет