31.01.2011 г., понеделник, 19 ч.
зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

п р о г р а м а

МАЛКА ДЕТСКА СЮИТА ЗА ПИАНО
изпълнява: Ивелина Иванчева

ЛИРИЧНИ МИНИАТЮРИ ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО
изпълняват:
Йоана Стратева – цигулка
Ивелина Иванчева – пиано

РОМАНТИЧНИ МОНОЛОЗИ ЗА ПИАНО
изпълнява: Стела Димитрова-Майсторова

СТРУНЕН КВАРТЕТ № 2
изпълнява Квартет „ХОРС” в състав:
Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка
Мариана Връбчева – цигулка
Пепа Дженева – виола
Палмира Грибнева-Томанова – виолончело

СРЕДНОЩНА КОСИТБА
текст Николай Хрелков

ПЕСНИ ПРЕД ОЛТАРА НА ВРЕМЕТО
текст Иван Данов

изпълнява Камерна капела „Полифония”
диригент – Людмила Герова
Ивелина Иванчева – пиано