7 декември 2011, сряда, 19 часа
зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. „Иван Вазов“ 2

клавирен рецитал
на
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕНКО

в програмата

ЛЮБОМИР ПИПКОВ (1904-1974)
(Клавирни цикли“ – 2-ри концерт)

„Българска сюита” Ор.2 (1928)
I. Lento
II. Moderato
III. Allegro ritmico
IV. Andante a la marcia finebre
V. Andantino
VI. Allegro molto

„Метроритмични картини и студии” Ор.69 (1967-1970)
– Овчарче и гълъби
– Тъга за дома
– Ръченица
– Кукувуца
– Здрач
– Лазарки
– Жерави отлитат
– Хоро
– Приказка
– Самотно птиче
– Енпромтю
– Студио Nо 1

„Метроритмични картини и студии” Ор.77 (1971)
– Студио Nо 2
– Старият мост
– Студио Nо 3
– Пролетни гласове
– Празник
– Жалба