29 април 2011, петък, 19 часа
зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. „Иван Вазов“ 2

клавирен рецитал
на
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕНКО

в програмата

ЛЮБОМИР ПИПКОВ (1904-1974)
(Клавирни цикли“ – І-ви концерт)

„От 1 до 15” Ор.81 (1973)
– По коловоза
– Есенна мъгла
– Жалба
– Хайдушка планина
– Пролетни свирки
– Змейови дупки
– Ръченица
– Тежка ръченица
– Шарена гайда, писана
– Гора – разговорка
– Малка балада
– Мечкар с мечка
– Размисъл
– Носталгия
– Речитатив
– Хорал
– Празник в селото
– Токата
– Новелета

„Пролетни приумици” Ор.78 (1971-1972)
– Игра
– Старобългарски хорал
– Песен
– Танц
– Просъница
– Ръченица
– Пасторал
– Интермецо
– Пробягнали мигове
– Възвръщане