Алексей Алексиев


композитор, пианист, хоров диригент

Алексей Алексиев

22.01.1950 г. - 28.02.2005 г.София - България

Завършва АМТИ Пловдив (1972 г.), където учи пиано при Т. Кювлиев, хорово дирижиране при проф. Д. Русков, музикални форми и оркестрация при проф. Б. Абрашев и факултативно се занимава по композиция с доц. И. Димов, проф. И. Спасов и проф. Б. Абрашев. През 1972 г. продължава образованието си по композиция в БДК (дн. ДМА “Проф. П. Владигеров) при проф. П. Хаджиев и проф. Цв. Цветанов. Същевременно работи и с проф. Ал. Райчев, проф. Ал. Танев и проф. В. Казанджиев. Завършва през 1976 г.. От 1974 г. участва в концертни изяви на СБК. До 1985 г. изпълнява като пианист произведения на свои колеги. Работи активно с хорови състави като диригент, корепетитор и певец в любителски хорови формации като младежки мъжки хор “София”, смесен хор “Дружна песен” (дн. хор “Света София”), мъжки хор “Славия”, смесен хор на транспортните работници, дамски хор при Институт “Пирогов”, както в професионалния смесен хор при Съюза на слепите “Акад. П. Стайнов” (1986­-99 г.).

Автор е на хорови творби; симфония, солови песни и вокални цикли; клавирни пиеси; камерна музика и др. От 1997 г. пише предимно източно-православна църковна музика. Някои от творбите му са изпълнени от смесен хор “Акад. П. Стайнов”, дир. П. Матев.

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:
“Коледна песен” ­– ода за детски хор, симфоничен оркестър и орган (1996 г.);
“Балада за деветте” за смесен хор, струнни и ударни инструменти, текст Е. Ефтимов; “Балада за конницата на Аспарух”, текст Мл. Исаев, за смесен хор, духови, ударни и пиано.

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфония №1 “България древна и млада” (1975-­80 г.).

Произведения за струнен оркестър:
“Метаморфози” (1975 г.).

Камерна музика:
Сонатина за флейта и пиано (1975 г.);
“Образи” –­ 4 пиеси за флейта и пиано (1975 г.).

Солови песни и вокални цикли:

“Ave Amor” (1978 г.).

Хорови произведения:
За смесен хор акапела:

“Les Proverbes de Fenis” – по френски средновековни сентенции;
“Гусларска балада”, текст Ст. Станчев.

За смесен хор и пиано:

“Тринадесет века”.

За солисти и мъжки хор акапела:

“Две поеми”, текст Н. Лилиев.

Църковна музика:
“Божествена литургия Златоустова”;
“Святий Боже”;
“Молитвами Богородици” (1997 г.);
Тропар на Рождество Христово (1998 г.);
Тропар на Възкресение;
“Достойно есть” (1999 г.).