Ангел Добрев


композитор, педагог

Ангел Добрев

01.01.1957 г.с. Ямна, Софийска област - България

Ангел Добрев завършва Средно музикално училище в гр. Котел през 1976 г. със специалност гъдулка. През 1978 г. постъпва в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, която завършва през 1982 г. със специалност „Музикална педагогика”. През 2000 г. участва в майсторски клас по композиция при немския композитор Паул Дитeр и Божидар Спасов. В периода 1973-2004 г. ръководи различни гъдуларски школи и преподава както в България, така и в чужбина. От 1982 г. работи като артист оркестрант в Оркестъра за народна музика при БНТ, а от 2000 г. като хоноруван преподавател във Факултета по начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”.
Ангел Добрев е основател, композитор и участник в две групи – оркестър „Фолк” за автентичен фолклор и камерна формация „Етнос” за световна музика. Участва във фолклорни фестивали, семинари и етнопроекти в много страни от Европа.
Пише музика за различни жанрове и формации. Автор е на над 200 композиции и аранжименти във фонда на БНР и БНТ, някои от тях са издадени у нас и чужбина. През 2005 г. Издателска къща „Рива саунд” издава компактдиск „Зебровица”, който включва избрани негови композиции от фонда на БНР.

Интернет сайт: Ангел Добрев

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:
Оратории за солисти, хор и оркестър:
“Градушка”, т. П. Яворов (1979 г.);
“Ако няма какво да дадем на света”, т. Вл. Башев (1975 г.);
“Сърцето на България”, т. Д. Методиев (1985 г.);
“Бялата птица” (1983 г.).

Произведения за глас и симфоничен оркестър:
Симфонична поема за тенор и оркестър;
3 балади за глас и оркестър.

Произведения за симфоничен оркестър:
Концерти:
За пиано и оркестър (1982 г.);
За флейта и оркестър;
За цигулка и оркестър №1 (1981 г.), №2 (1991 г.);

Концертино за цигулка и оркестър;
Серенада за цигулка и оркестър (1993 г.).

Камерна музика:
“Игра” за два кларинета, баскларинет и пиано (1976 г.);
Концертино за цигулка и пиано (1976 г.).

За пиано:
“Тракийски напеви” (1976 г.).

Вокална музика:
Две песни за глас и пиано (1975 г.).

Хорова музика:
За смесен хор:
Хорал, т. Ан. Стоянов (1993 г.).

За женски хор:
Мадригал (1991 г.).

За детски хор:
“На училище”,
“Паднало е пиленце”, т. Ан Стоянов (1992 г.).