До
Председателя на Народното събрание
На Република България
Г-жа Цецка Цачева

До
Министър председателя на Република България
Г-н Бойко Борисов

До
Ръководителите на всички парламентарно-представени партии
в Народното събрание на Република България

До
Всички Медии

Уважаеми дами и господа,
Ние, представителите на българските творчески съюзи, отправяме този Апел, с твърдата воля България да има ясна културна политика и точна визия за развитие в обозримо бъдеще.

Не желаем повече да вървим в двадесет и пет годишен мрак, като войниците на Самуил – предавани от свои и ослепявани от чужди!

Държава, която не полага грижи за образование и култура – е обречена.

Не искаме с крамоли и сплетни да помагаме на разпада и разрушението. Нашите предложения имат само една цел – съзидание и светлина.

България е европейска държава и нека законите ѝ да бъдат наистина Европейски, а не плод на половинчати реформи и политическа мимикрия.

И защото се стремим Родината ни да бъде културен оазис, какъвто би трябвало да е с хилядолетната история на красивата си земя, а не задният разграден двор на Европа, – поставяме следните искания на дневен ред:

1. Бюджетът за култура да е най-малко 1% от националния брутен вътрешен продукт;

2. Да бъде приет Закон за книжовния български език;

3. Да бъде приет Закон за меценатството;

4. 2% от отчисленията по Закона за хазарта да отиват пряко за финансиране на НФ „Култура“;

5. Да се увеличат часовете по български език и литература, изобразително изкуство, музика и танц за децата от 1 до 8 клас;

6. Да има постоянно и регламентирано участие на националните творчески съюзи в парламентарната комисия за култура и медии;

И във визията ни за развитие в обозримо бъдеще да бъдат приети:

1. Закон за музикалната индустрия
2. Закон за архитектурата
3. Закон за изобразителните изкуства
4. Закон за защита правата на журналистите
5. Постоянно и регламентирано участие на националните творчески съюзи в управлението на НДК.

Съюз на българските композитори
Председател:Ценко Минкин

Съюз на българските писатели:
Председател: Боян Ангелов

Съюз на българските художници:
Председател: Любен Генов

Съюз на филмовите дейци:
Председател Иван Павлов

Съюз на архитектите в България:
Председател: арх. Георги Бакалов

Съюз на българските журналисти:
Председател: Снежана Тодорова

Съюз на артистите в България
Председател: Христо Мутафчиев

Съюз на преводачите в България:
Председател: проф. д-р на ф. н. Емилия Стайчева

Съюз на музикалните и танцови дейци:
Председател: проф. Петя Бъговска

Изтегли в PDF: Апел на българските творчески съюзи