ДО
д-р ДАРИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

А П Е Л

Уважаеми господин Димитров,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

От името на творческите съюзи, които представляваме, апелираме към Вашата съпричастност за по-бързото възстановяване на Държавния куклен театър – Търговище, който тези дни изгоря.
Изгоря един театър с дълголетна история.
Деца останаха без свой храм за култура, където имаха възможност да се възпитават в обич и съпричастие чрез приказния свят на куклите.
Нека по-скоро имат щастието да се върнат в света на приказките и доброто.
Още веднъж отправяме горещ апел за Вашето разбиране и бързо съдействие.

ХРИСТО МУТАФЧИЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ

ЦЕНКО МИНКИН:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

БОЯН АНГЕЛОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ЛЮБЕН ГЕНОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

СНЕЖАНА ТОДОРОВА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

СТАНИСЛАВ ПОЧЕКАНСКИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ

арх. ГЕОРГИ БАКАЛОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ

ИВАН ПАВЛОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ФИЛМОВИТЕ ДЕЙЦИ

доц. д-р ИВО ПАНОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ

22.11.2017 г.

Изтегли в PDF: Апел относно възстановяването на Държавния куклен театър – Търговище