6 ноември 2011 г., неделя, 11 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

Неделно матине

АТАНАС КОСЕВ
Промоция на книгата „МЕМОАРИ”
Издание на „Изток-Запад”

Отбелязване на 60-годишна творческа дейнсот

Концертна програма
с участието на солисти от
ДМТ „Ст. Македонски” и Софийска опера
ЕДЕЛИНА КЪНЕВА, ЛЮБОВ МЕТОДИЕВ,
МАРЧО АПОСТОЛОВ, ГЕОРГИ ХАДЖИЕВ

Музикален ръководител – Васил Делиев