Божидар Абрашев


композитор, педагог, музикален теоретик, обществен деец

Божидар Абрашев

28.03.1936 г. - 6.11.2006 г.София - България

Божидар Абрашев завършва БДК (дн. ДМА “Проф. П. Владигеров”) с композиция при проф. П. Владигеров (1960 г.). Работи като диригент в ДАНПТ (дн. НФA “Ф. Кутев”). От 1964 г. е хоноруван, а от 1966 г. – щатен преподавател по симфонична оркестрация и инструментознание в ДМА. Професор (от 1990 г.) и заместник-ректор (1999­-2001 г.). Доктор на изкуствознанието (1991 г.). Преподава композиция, музикален анализ и елементарна теория на музиката също във ВМПИ/АМТИ ­ Пловдив, ДУ “Епископ К. Преславски” ­ Шумен, СУ “Св. Кл. Охридски”, ЮЗУ “Н. Рилски” ­ Благоевград. Член на Експертния съвет по музика към Министерство на културата (от 1990 г.).

Министър на културата (от 2001 г.).

Творчеството му обхваща различни жанрове, сред които преобладава кантатно-ораториалната, оркестровата и камерно-ансамбловата музика. Автор е на 5 симфонии и други произведения за симфоничен оркестър, на 2 оратории, хорова, вокална, камерна музика, на около 300 обработки на народни песни и инструментални мелодии, около 20 оркестрации на творби от други автори и др. Носител на държавни ордени и национални награди за творчество.

Публикува педагогически и научно-теоретични трудове, студии, статии и др .

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:

Оратории:
“Псалми за царя” за тенор, мъжки хор и оркестър (1993 г.);
Литургическа оратория “Св. Иван Рилски Чудотворец” (1999 г.).
“Балада за Балкана” за смесен хор и оркестър, текст М. Спасов (1971 г.);
“Заклинание” ­– поема за бас-баритон и оркестър, текст Й. Петров (1991 г.).

За симфоничен оркестър:

Симфонии:

Симфония №1 (1964 г.);
Симфония №2 “Планинска” (1967 г.);
Симфония №4 “Йоан Кукузел” (1981 г.);
Симфония №5 “Соларис” (1997 г.).
“Младежки картини” (1985 г.);
Увертюра с фанфари (2003 г.);
Концертино за тромпет и оркестър (2000 г.).

За струнен оркестър:

Симфония №3 (1975 г.);
Кончерто гросо (1978 г.);
Концерт за две пиана и струнен оркестър (1969 г.).

За камерен оркестър:

“Три поеми за любовта” за сопран и камерен оркестър (1976 г.).

Камерна музика:

“Прелюд, песен и скерцо” за 12 виолончели (1994 г.).
Концерт за кларинет, пиано и ударни (1982 г.);
Скерцо за виолончело и пиано (1984 г.).

Струнни квартети:

Струнен квартет №1 (1998 г.);
Струнен квартет №2 (1999 г.);
Струнен квартет №3 (2000 г.).

За флейта и пиано:

Две фантастични пиеси (1985 г.);
Соната (1989 г.).

Соната-фантазия за соло виолончело (1971 г.);
Соната за соло цигулка (2002 г.).

За пиано:

10 прелюда (1994 г.);
Сонати: №1­4 (1996 г.).

Вокална музика:

3 поеми за сопран и пиано по сонети на Микеланджело (1981 г.);
“Откровения” ­ вокален цикъл за баритон и пиано (1999 г.).

Хорова музика:

“Вокална симфония на осем гласа” (1971 г.).

За дамски хор:

“Три фрески” (1987 г.);
“Отче наш” ­– триптих (1996 г.).

Избрана литература от Божидар Абрашев:

“Оркестрово-звуковата материя” (С., 1976 г.)
“Симфонична оркестрация”: Част 1. “Оркестрация и музикална форма” (С., 1992 г.);
Част 2. “Общи положения” (С., 1996 г.).
“Музикални инструменти”: Част 1. (С., 1995 г.); Част 2. (С., 1995).
“Обработка и оркестрация на българската народна музика” (1991 г., 1995 г.).

“Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти ­ от всички епохи и региони на света” Б. Абрашев и Вл. Гаджев (С., 2000 г.).