Божидар Димов


композитор, педагог

Божидар Димов

31.01.1931 г. – 19.06.2003 г.Лом - България

Божидар Димов учи в БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) пиано при проф. М. Петкова и композиция при проф. В. Стоянов. Завършва обучението си във Виенската музикална академия при К. Шиске, Фр. Серха и Х. Йелинек. Посещава летните курсове в Дармщат. През 1968 г. се премества в Кьолн, където създава състава Trial and Error (1970 г.), с който се стреми да разпространява неконвенционални концепции при програмирането, колективната импровизация и концертната практика. От 1970 г. преподава в Музикалното училище на Райних, от 1972 г. в Педагогическата гимназия в Кьолн, от 1995 г. преподава композиция в гимназия “Роберт Шуман” в Дюселдорф.

Получава стипендия и награди от Фонда за изкуства на Виена и Младежките музикални седмици в Инсбрук, както и многобройни поръчки от различни институции като WDR, SWF, радио Бремен, Банка Ламбер (Брюксел), Кралския фестивал и Стирианския есенен фестивал в Грац, както и от международни състави и солисти.

Като преподавател и композитор Божидар Димов се интересува от експерименталната музика, съставя множество проекти за художествени конкурси, като например Bonner Raumspiel (1971), Invocation (1971), Provocation and Kieler Signallandschaft (1972). След средата на 70-те в творчеството му все по-често се срещат традиционни жанрове. Танцовата опера Die Hochzeit von Susa (1973), която интерпретира темата за сливането на Изтока и Запада, е едно от най-значимите му произведения.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Die Hochzeit von Susa­ танцова опера (1973 г.);
Baschandra (1984­-87 г.).

Произведения за оркестър:
Fuga за троен оркестър (1980 г.);
Polyelei (1982 г.).

Continuum II Trauerminuten fьr Dana Kozanovа за кам. оркестър; (1968­-69 г.).

Камерна музика:
Komposition III за духов квинтет (1967-­68 г.);
Bonner Raumspiel за 3 променящи се групи (1971 г.);
Invocation за 2 соло инструмента (2 групи от инструменти) (1971 г.);
Kieler Signallandschaft за променящи се групи и магнитна лента (1972 г.);
Kontaktspiele за английски рог, кларинет, тромпет, виолончело и китара (1973­-74 г.);
Zusammenklдnge im Raum за камерен ансамбъл (1973 г.);
Bewegliche Signallandschaft за 12 ударни инструмента (1975 г.);
Hauch der Nymphe за флейта (1975 г.);
Vereinigungen II за септет (1978 г.);
Pothos за камерен ансамбъл (1979­-80 г.);
Zeichen за камерен ансамбъл (1980 г.);
Largo capriccioso за кларинет/цигулка, баскларинет/виолончело, пиано (1983 г.) (по Й. С. Бах).

Ритуали:
за кларинет, бас кларинет и пиано (1983 г.);
за струнен квартет (1984­-89 г.),
за два кларинета (1985 г.­);
за ударни (1986 г.);
за пиано (1986 г.);
Witten Ritualsза духов септет (1988-­89 г.).

Passion Camilleза флейта и китара (1995 г.) (аранж. за секстет от четец, флейта, китара, стъклена хармония, ударни, (1995­-97 г.).

За пиано:
“Соломе” (1997 г.).

Вокална музика:
Incantationes II по средновековни текстове за сопран, камерен ансамбъл, 3 високоговорителя (микрофони) (1957 г.);

Raumspiel, текст авторски, за сопран и камерен ансамбъл (1969-­70 г.);
“Турандот”,текст авторски, за сопран и камерен оркестър (1976-­77 г.);
Milarepa, текст авторски, за бас и камерен оркестър (1976­-67 г.);
Selbstbildnis mit Richard Wagner und anderen Erscheinungen des Tages und der Nacht, текст авторски, Вагнер и Ницше, за четец, сопран, тенор и камерен ансамбъл (1982­-83).
Hymnen der Sirene, текст авторски, (Дж. Джойс, Р. Мюсил, Дж. Джонкър), за 5 гласа, 2 кларинета (1986 г.);

3 поеми за глас и пиано, т. Н. Лилиев (1987-­88 г.).

Anrufung, текст авторски (по Вагнер) за сопран и камерен ансамбъл (1989 г.);

Balkan, текст авторски, за четец, сопран, баритон и 10 инструмента (1991-­92 г.);

Любовни песни по Р. Рилке, Х. Хесе, Хайндрих, за сопран, цигулка и пиано (1992-­93 г.);
Traum, текст авторски, за 4 женски гласа и пиано (1994 г.);
Kleitos, текст авторски, за баритон и пиано (1997 г.).

Хорова музика:
Vereinigungen Iпо Сократ за два смесени хора (1975­-76 г.).