Божидар Петков


композитор

Божидар Петков

29.07.1940 г. – 14.05.2015 г.Габрово - България

Божидар Петков завършва Музикалната академия в Краков, Полша (1965 г.). Учи композиция при Ст. Виехович и К. Пендерецки. Работи в БНР (1968-­84 г.) и Агенцията за авторско право (1984­-90 г.). До 1990 г. активно пише филмова и театрална музика, за което получава престижни отличия на национални и международни форуми. Автор е на музика към 90 игрални, документални филми и мултипликационни филми. След 1990 г. пише предимно инструментална музика. Неговата “Токата за 2 пиана” многократно е изпълнявана с успех в редица страни като Япония, Куба Франция, Германия Русия, Люксембург и др. Има записи в БНР и участие в компактдиск на Gega Neuw.

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:
За смесен хор и симфоничен оркестър:
Оратория “Патриарх Евтимий” (1970 г.);
“Планетни вибрации” (1992 г.);
“Житейски ритми” (1993 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфония (1998 г.);
“Етюд за оркестър” (1963 г.);
“Състояния” (музикални дневници) ­– симфонични миниатюри (от 1984 г.);
“Цветни асоциации” (1991-­1992 г.);
“Аурни движения” (1993 г.);
“Балетна палитра” ­ симфонична сюита (1994 г.);
“Природни картини” ­ 12 пиеси (1996 г.);
Четири симфонични прелюда (1998­-2001 г.).

Симфонични етюди:
“Паневритмия”, “Геометрични импресии”, “Азбучни размишления” (1991 г.);

Концерт за пиано и оркестър (1965 г.);
Музика за виолончело и оркестър, Музика за цигулка и оркестър (1995 г.);
Концерт-поема за виолончело и оркестър (1996 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Сюита за пиано и струнен оркестър (1973 г.).

Камерна музика:
“Въвеждане” за цигулка и пиано (1996 г.);
“Инерция” за 2 цигулки (1997 г.);
“Следобедна импресия” за виолончело и пиано (1997 г.);
“Серенада в съня” за виолончело и пиано (1997 г.);
“Баладични вариации” за виолончело и пиано (1998 г.).

Произведения за пиано:
“Две сонати” (1961 г., 1964 г.);
“Танц” (1956 г.);
“Сонатина” (1968 г.);
“Асоциации” (1962 г.);
“Адажио” за цигулка и пиано (1963 г.).

Произведения за две пиана:
“Токата” (1976 г.);
“Адекватност” (1998 г.).

Вокална музика:

“Лунно обаяние” за сопран и английски рог (1997 г.).

Музика към филми:
“Авантаж”, реж. Г. Дюлгеров (1977 г.);
“Пантелей”, реж. Г. Стоянов (1978 г.);
“Мера според мера”, реж. Г. Дюлгеров (1981 г.);
“Хотел “Централ”, реж. В. Бранев (1982 г.);
“Хайка за вълци”, реж. Ст. Трифонов и др.