Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и след обсъждане, проведено с представители на Фондация „Св. Георги Чудотворец“, Софийска Филхармония и Съюз на българските композитори, обявената за провеждане на финалния концерт на Конкурса за написване на симфонично произведение 7/8 дата – 05.05.2021 г. СЕ ОТМЕНЯ.

По този повод се удължава и срокът за подаване на материали за участие в конкурса.

Всички желаещи трябва да представят своите произведения по начин, описан в РЕГЛАМЕНТА, на 01.09.2021 г. (сряда) от 10.00 до 16.00 ч. в администрацията на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2.

Подадените до момента материали участват в конкурса и се съхраняват в администрацията на СБК.

Датата за провеждане на Финалния концерт ще бъде обявена допълнително.