Със Заповед № РД-15-46/07.07.2017 г. администрацията на СБК е в полагаем годишен отпуск от 07.08.2017 г. до 08.09.2017 г.

В този период партитурите за участие в Конкурса за написване на симфонично произведение 7/8, които не са изпратени по пощата или чрез куриерска фирма, ще се приемат в Книжарница „Български композитор“, намираща се в сградата на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2.

Моля, изпращайте заявленията за участие в конкурса на e-mail:

bgcomposers@gmail.com

Успех на всички участници!