28 септември 2011 г., 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

ВАСИЛ БОЖИНОВ
(1888, Хасково – 1966, Прага)

ТВОРБИ ЗА ПИАНО
в изпълнение на
ТОДОР ПЕТРОВ

Валс
Две фуги
Две инвенции

Голям валс
Инвенция
Поканата на Дон Жуан
Два прелюда

Песен на падналия герой
Валсове, първа и втора тетрадка

Библейска песен
солистка – Мария Павлова

Произведенията са предоставени от Музея на музиката в Прага
и се изпълняват от ръкопис за първи път в България.

Встъпително слово – доц. ЛЪЧЕЗАР КАРАНЛЪКОВ