Стефка Венкова


музиколог

Стефка Венкова

29.06.1971 г.Габрово – България

Доц. д-р Стефка Венкова е музиколог в сектор „Музика” на Институт за изследване на изкуствата при БАН. Автор е на две монографии: „Музиката на Католическата църква от източен обред в България“ (2010) и „Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката“ (2016) и на над 40 студии и статии по въпроси на българската църковна музика на ХХ век, свързани с източноправославната и източнокатолическата музика, взаимодействията Изток-Запад, църковните композитори, музикалните архиви и музикалните институции, публикувани у нас и в чужбина.

Секретар е на секция „Музиколози“ към Съюза на българските композитори от 2014 г. Член е на българската секция в International Musicological Society, на Съюза на учените в България и на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Удостоена е с наградите „Книга на годината“ 2011 и 2017 на Съюза на композиторите в България в конкурса за музикологично творчество и с Номинация за високи научни постижения 2017 и Награда – грамота за високи научни постижения 2011 на Съюза на учените в България. Стефка Венкова е хоров диригент към Католическата апостолическа екзархия в София.

Творчество

Монографии:

„Музиката на Католическата църква от източен обред в България“ (2010);
„Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката“ (2016).

Над 40 студии и статии по въпроси на българската църковна музика на ХХ век и др.