19.11.2011 г., събота, 19.00 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов 2

Концерт

ВЕЧЕР НА
БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКОТО
МУЗИКАЛНО ПРИЯТЕЛСТВО

Камерна младежка формация „Децата на Орфей“ – София
диригент Венеция Караманова

Вокал-инструментален състав за старнна музика
„Двиград“ – Хърватска
ръководител проф. Алойзийе Просоли