29.03.2013г., петък, начало 19 ч., СБК, ул. „Иван Вазов” № 2, зала „Филип Кутев”

Изпълняват студенти от класа на доц. АЛИС БОВАРЯН
Водещ: Здравко Петров
На рояла: Ал. Божиков

ПРОГРАМА

1.Откритие – т. Матей Стоянов, изп. Натали Ангелова

2. Този миг – т. Матей Стоянов, изп. Борис Иванакиев

3. Монолог – т. Михаил Белчев, изп. Христина Жекова

4. Споделено – т. Матей Стоянов., изп. Донна Бангьозова

5. До следващото лято – т. Михаил Белчев, изп. София Петрова

6. Пропуснат миг – т. Михаил Белчев, изп. Ивайло Парпулов

7. Като спомен – т. Матей Стоянов, изп. Дороти Такева

8. Летен Дъжд – т. Матей Стоянов, изп. Михаела Костадинова

9. Прошепнати мечти – т. Матей Стоянов, изп. София Петрова

10. Пътища обратни – т. Матей Стоянов, изп. Живко Димитров

11. Закъснели думи – т. Матей Стоянов, изп. Красимира Атанасова

12. Стая на релси – т. Михаил Белчев, изп. Искра Калчева

13. Думите отлитат – т. Матей Стоянов, изп. Ивелина Цонева и
Ивайло Парпулов

14. Докога – т. Михаил Белчев, изп. Християна Дънкова

15. Да започнем отначало– т. Михаил Белчев, изп. Борис Иванакиев

16. Добре дошъл – т. Матей Стоянов, изп. Искра Калчева и Живко Димитров

17. По никое време – т. Любомир Пеевски, изп. Ивелина Цонева