Виктор Райчев


композитор, диригент

Виктор Райчев

24.05.1920 г. – 05.01.1999 г.София - България

Виктор Райчев е брат на Александър Райчев. Завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с композиция при проф. П. Хаджиев и проф. П. Владигеров и дирижиране при проф. Ас. Димитров през 1952 г. Още като студент става ръководител на Ансамбъла при профсъюзния дом “Георги Димитров” (1948­-57 г.). В продължение на 30 години е диригент и директор на ДМТ “Стефан Македонски” (1952­-82 г.).

Централно място в творчеството на Виктор Райчев заема музикално-сценичният жанр. Неговите оперети са представителни за развитието на жанра в българската музика. Една от най-популярните е “Младостта на Маестрото” (1957 г.), посветена на композитора Г. Атанасов Маестрото, поставена до 1982 г. в различни градове на страната. Автор е на хорови, солови и естрадни песни, на детски песни, инструментални пиеси и др. Носител на Втора награда на фестивала“Златният Орфей” за песента “Дон Кихот” (1971 г.) и други творчески награди.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Опера:
“Сянката” (комична приказка) по Е. Шварц (1966, София, ДМТ).

Оперети:
“Младостта на Маестрото” (1957, София, ДМТ);
“Покорител на земи и сърца” (1958, София, ДМТ);
“Бал на жените” (1959; 1960, София, ДМТ);
“Щастливецът” (1964, София, ДМТ);
“Къщичка от карти” (1969, София, ДМТ);
“Срещи” (съвместна продукция с Московската оперета; 1974, София, ДМТ);
“Хъшове” (романтична опера) по Иван Вазов (1975, София, ДМТ).

Хорово-оркестрови произведения:
“Молитва от Ботев връх” –­ балада (1980 г.);
“Смъртта на Самуила” ­– балада за смесен хор, солист и оркестър.

Произведения за камерен оркестър:
Сюита из оперетата “Младостта на Маестрото” (1963 г.);
“Серенада” (1967 г.).

За пиано:

12 пиеси за пиано и др.

За духов оркестър:
Сюита из оперетата “Младостта на Маестрото”.