Владимир Панчев


композитор, пианист, диригент, педагог

Владимир Панчев

11.01.1948 г. - 08.09.2021 г.София - България, Виена - Австрия

Владимир Панчев завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с пиано при проф. Л. Енчева (1971 г.) и композиция при проф. П. Владигеров, проф. Ал. Танев, проф. В. Казанджиев и проф. К. Илиев и дирижиране при проф. К. Илиев (1972 г.). Работи като хормайстор в Софийската опера (1970­-78 г.), редактор в музикално издателство (1974­-78 г.), преподавател в БДК по камерно пеене (1987­-91 г.).

От 1991 г. живее и работи във Виена. От 1992 г. е редактор в Universal Edition. Корепетитор във Виенска консерватория (1992­-93 г.). От 1995 г. води композиторски клас в Лятна академия в Лилиенфелд и майсторски клас по клавирен съпровод в Сен Гален.

Владимир Панчев е автор на музикално-сценична, оркестрова и камерна музика, многобройните хорови песни и цикли и др. Формирането на музикалния му език преминава през използването на различни сериални и атонални композиционни техники, алеаторика. Голяма част от творбите му след 1991 г. са поръчка от известни ансамбли за съвременна музика като Klangforum Wien, Ensemble Music On Line, Ensemble Wiener Collage и др. Тематично свързани с дълбоки духовни пластове, основен принцип в тях е монодийността (произлизаща от старинни мелодически пластове, като например орнаментиката на родопската песен), както и оригиналното преобразуване на звуковия материал. Произведенията му са отличавани на конкурси: за хорова музика в Ланголен (Втора награда, 1979 г.), за симфонична музика в Триест (Трета награда, 1983 г.) и др. Изпълнявани са във Виена, София, Лисабон, Москва, Хале, Кьолн, Осло, Будапеща, Залцбург и др.

Владимир Панчев е член и на Австрийския съюз на композиторите OEKB и Ensemble Wiener Collage.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Опери:

“Суматоха”, по Й. Радичков (1979 г.);
“Тиня”, по Елин Пелин (1983 г.);
“Къща с веранда”, по А. Чехов (1986 г.).

“Цветята на малката Ида” ­ детски балет по Х. Кр. Андерсен (1982).

Кантати и оратории:
“Огън и светлина” –­ кантата за мецосопран и пиано по стихове на А. Буше (1974 г.); “Древнобългарски видения” –­ оратория за 2 четци, струнни, ударни и смесен хор;
“Лунни песни” –­ кантата за сопран, флейта, виола, арфа и пиано по японски стихове (1982 г.);
“Мигове” ­– кантата за сопран и 10 солисти ­инструменталисти (1990 г.);
“Песни на Дънов” (Раждането на новия Адам) –­ кантата за два женски гласа и 19 солисти-инструменталисти по библейски текстове (1993 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Пет симфонични картини (1974 г.);
In memoriam (1982 г.);
Десет концертни пиеси (1982 г.);

Концерти:

Концерт за флейта и оркестър (1981 г.);
Концерт за фагот и оркестър (1988 г.);
Концерт за кларинет и оркестър (1990 г.).

Произведения за камерен оркестър:
Поема за виолончело и камерен оркестър (1982 г.).

Камерна музика:
“Среща” – за струнен оркестър и ударни инструменти (1991 г.);
“Игри” за 4 кларинета и един кларинетист (1994 г.);
Струнен секстет за 2 цигулки, 2 виоли и 2 виолончели (1995 г.);
Hommage a Denisov (1997 г.);
“Виенски валс” за 3 квинтета (1997 г.);
“В памет на Франц Шуберт” ­– клавирен квинтет (1997 г.).

“Квартет” – цикъл от 16 квартета (1998, 1999, 2000 г.);
Импулси I за кларинет, пиано и ударни (1981 г.);
Импулси II за 3 квартета (1981 г.);
Трио за флейта, гайда и чело (1992 г.);
Трио в 3 части за флейта, обой и фагот.

Партита за 2 цигулки (1977 г.);
Соната за кларинет и пиано (1972 г.);
“Обръщения” за бас­кларинет и пиано (1972 г.);
“Игра” ­– 6 пиеси за виолончело и пиано (1974 г.);
“Диалози” за флейта и чембало;
“Образи” за флейта и пиано;
Малки етюди за обой и кларинет (2000 г.);
Малки етюди за тромпет и оркестър (2001 г.);
Концерт за тромпет и ансамбъл (2001 г.);
Концертна пиеса за контрабас и ансамбъл (2001 г.);
“Настроения” за соло флейта (1975 г.).

“Игри на Кришна” за соло флейта и ансамбъл (авт. редакция за сопран, флейта и пиано, 2002 г.).

Вокална музика:
Две песни за сопран и пиано (1971, 1990 г.);
Осем романса за тенор и пиано (1985 г.);
“Напеви” за мецосопран, блок­ флейта, кларинет, пиано и ударни (1990 г.);
Четири песни за бас и пиано, т. Бодлер;
“На чайката” –­ малка поема за сопран и виола д‘аморе (1996 г.).