7 май 2007 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Вокален концерт
с творби от
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ
по случая 95 години от рождението му

изпълняват
студенти от класа по оперно пеене на
доц. ЛЮДМИЛА ХАДЖИЕВА
при НМА „П.Владигеров” – София
на рояла – Светослав Лазаров