Общото събрание на Съюза на българските композитори на свое редовно заседание, проведено на 11.11.2018 г., взе решение за възстановяване на

Годишните награди на СБК „Златно петолиние“.

Наградите се връчват веднъж годишно в периода март-април за творчески изяви в музикалния живот на Република България през изминалата предходна година, както следва:

1. НАГРАДА ЗА КОМПОЗИТОР – ЧЛЕН НА СБК

със значими творчески изяви за гореспоменатия период, добили голям обществен резонанс и обогатили българската музикална култура.

Наградата е грамота, плакет и парична сума в размер на 1000.00 лв (хиляда лева) ;

2. НАГРАДА ЗА МУЗИКОЛОГ – ЧЛЕН НА СБК

със значими публикации и трудове за гореспоменатия период, пропагандирали и предизвикали висок обществен резонанс към творчеството на българските композитори.

Наградата е грамота, плакет и парична сума в размер на 500.00 лв (петстотин лева);

3. НАГРАДА ЗА МЕДИЯ или обществена организация,

подпомогнали с дейността си и мащабно отразили българското композиторско творчество за изтеклия период.

Наградата е грамота и плакет.

4. Учредява отличие „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СБК“ с емблемата на съюза, който да се връчва на отличили се с дългогодишната си работа членове на СБК по случай техни юбилеи, на държавни и неправителствени организации и личности, подпомогнали с дейността си пропагандирането на българското музикално творчество.