7 март 2010 г., 19 ч., зала „Филип Кутев“ – СБК

ДАРИО ГАРАУ СЕТЦУ – пиано, Италия
п р е д с т а в я
ДЖАНЧИНТО ШЕЛСИ (1905-1988)

в програмата:

Сюита № 8
и
лекция с музикални илюстрации
за творчеството и естетиката на композитора

Концертът се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт в София