Денислав Томов


композитор, пианист

Денислав Томов

23.04.1982 г.Плевен - България

Денислав Томов е роден през 1982 г. в Плевен.
През 2005 г. завършва композиторски и диригентски факултет на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, София в класа на проф. Красимир Тасков.
През 2004 г. е един от четиримата български композитори, номинирани за финалния кръг на конкурса за ново българско симфонично произведение „7/8” с „Концерт за ударни инструменти и симфоничен оркестър” (дипломна работа по специалност „Композиция“ в НМА), изпълнен двукратно от Пловдивска филхармония – в Пловдив и зала „България” – София.
От 2006 г. по линия на членството си в СБК взема участие в ежегодните издания на „Нова българска музика”. Негови творби са изпълнявани от Пловдивска, Плевенска и Русенска филхармонии, Академичен симфоничен оркестър към НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Национален филхармоничен хор „Светослав Обретенов“, Симфоничния оркестър на Българското национално радио, Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Камерен оркестър „Орфей“, Софийски градски духов оркестър, струнен квартет „Хорс“, струнен квартет „Арс музика“ и др. Като композитор си е сътрудничил с диригентите: Деян Павлов, Жан Ив Годен, Иван Стоянов, Йордан Дафов, Пламен Джуров, Райчо Христов, Славил Димитров.
През 2003 и 2004 г. е отличен съответно с втора и първа награда на Академичен конкурс по композиция в НМА. През 2005 г. получава втора награда на Международния конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и земята“ и втора награда на Конкурс за симфонично произведение, организиран от Австрийското посолство в Република България по случай 100-годишнината на Елиас Канети.
През 2013 г. получава трета награда на конкурс за написване на произведение за Софийски духов оркестър.
През 2018 г. защитава дисертационния си труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, на основата на който през 2019 г. се издава книгата „Композиторската школа в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – педагогика и творчество“.
Денислав Томов е автор на симфонични, камерно-инструментални, вокални, клавирни и сценични произведения. Реализирал е студийни и концертни записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия.

Интересите му са насочени към създаването на симфонична музика, вокални солови и хорови творби, камерно-инструментални произведения за различни състави и към музикално сценичните жанрове (опера, балет, мюзикъл).

Творчество