Димитър Наумов


композитор, диригент, педагог

Димитър Наумов

19.09.1943 г.София - България

Димитър Наумов завършва БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с музикална педагогия през 1970 г. и композиция при З. Манолов и проф. П. Хаджиев (1978­-81 г.). Специализира в Jeunesses Musicales в Торун (Полша) при проф. В. Лютославски (1975 г.). Посещава семинари по композиция в Московската (1973 г.) и Пражката (1972 г.) консерватории. Работи като преподавател по музикално-теоретични дисциплини и музикален редактор в БНР (1968­-76 г.) и издател на нотни произведения към Комитета за култура (дн. Министерство на културата) (1976-­91 г.). От 1995 г. живее и работи в САЩ (Вашингтон). Преподавател по музикална теория в Princ George Com. College-Meriland и пиано в Annandale Com.College-Virginia. Работи като диригент и композитор.

Димитър Наумов е автор на над 100 опуса: 2 детски мюзикъла; симфонични и камерни произведения; много песни, хорова музика и фолклорни обработки; музика към театрални постановки; забавна музика и др. Негови творби са изпълнявани в различни страни на Европа и Америка.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Мюзикъли за деца “Междупанелна война”, либр. Ст. Баев и Д. Наумов (София, Детски оперетен театър при читалище “Искра” – Казанлък,1988 г.);
“Еди ­ Меди ­ Тория” (1990 г.).

Вокално-оркестрови произведения (орган):
Симфонична поема “1876 година” за сопран, орган и симфоничен оркестър (1976);
“Варшавска импресия” за мецосопран и орган, т. П. Славински;
“Пътуване в снежна вечер” ­ цикъл от 5 песни, т. Вл. Башев, за мецосопран и камерен оркестър;
Две импресии за сопран и камерен оркестър по О. Уайд: “Силуети” и “Лунна светлина”.

Произведения за симфоничен оркестър:
Прелюд;
Студиум I;
Концерт за орган и оркестър.

Произведения за струнен оркестър:
Прелюд и перпетуо;
Концерт за 13 струнни;
Студиум II.

Камерна музика:
Реминисценции за виолончело;
Контрасти за флейта и фагот;
Полифоничен дует за флейта и кларинет;
Соната-фантазия за соло виолончело (1982 г.).

За пиано: 2 сонати, 3 сонатини.

Вокална музика:
“Поема” за сопран, флейта и арфа;
2 импресии за сопран, кларинет, пиано и ударни;
Реминисценции:
За два сопрана акапела (1993 г.);
За фолклорен квинтет (1994 г.).
“Диалог” за сопран, тенор и духов квартет по Р. Бърнс: “Нощен разговор”, “Финдли”, “Нанси” (1995 г.).

Произведения за орган:
“Музика за четирима” за кларинет, пиано, ударни и орган.

“Триумф за орган”: “Импровизация”, “Песен” и “Токата”.

Пасакалия.

Електроакустична музика:
“Космически течения” за компютър, кларинет, пиано и ударни;
“Сън” за глас и магнитофонна лента.