Димитър Сагаев


композитор, педагог, диригент

Димитър Сагаев

14.02.1915 г. – 28.10.2003 г.Пловдив - България

Димитър Сагаев завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с композиция при проф. П. Владигеров, теория и оркестрация при проф. В. Стоянов и пиано при проф. П. Пелишек (1940 г.). Първоначално работи като учител по музика в Пловдивската мъжка гимназия (1941-­42 г.). След това е военен диригент (1943-­46 г.); ръководи отдела за художествена музика при Радио София (1946­-49 г.); диригент на Представителния духов оркестър при МВР (1949­-53 г.); началник на отдел “Музика и оперни театри” при Министерството на културата (1952­-55 г.). Същевременно от 1948 г. започва своята преподавателска дейност в ДМА. Дългогодишен професор по симфонична оркестрация и музикална теория, възпитал поколения композитори, диригенти и музиколози. Удостояван е с държавни награди, ордени, медали и отличия за творчество. От 2002 г. е Doctor honoris causa на ДМА “П. Владигеров”.

Димитър Сагаев е автор на многобройно творчество в различни жанрове: 2 опери и 2 балета, 6 оратории и кантати; 7 симфонии; над 20 концерти за различни инструменти; камерна музика и др. Произведенията му са познати и извън България. Концерт за цигулка и оркестър №2 е реализиран от Курт Мазур с Дрезденската филхармония, солист Д. Шнайдерман. Струнен квартет №2 е изпълнен от световноизвестния френски състав “Паренин”.

Той е автор на множество книги, учебници и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Опери:

“Под игото” – по Иван Вазов (1965 г.);
“Самуил” (1973 г.).

Балети:

“Мадарският конник” (1961 г.);
“Орлов камък” (1977 г.).

Хорово-оркестрови произведения:
Оратории:

За солисти, хор и симфоничен оркестър:

“В такова време” (1966 г.);
“Левски” (1976 г.);
“Урвич”, с рецитатор (1983 г.);
Художникът” (1987 г.);
Кантата-поема “Раковски” (1993 г.).

Произведения за солисти, женски и народен хор и духов оркестър:

“Плевенската епопея”, с рецитатор (1987 ).

Симфонии:

Симфония №1 за симфоничен оркестър, женски хор, солист и рецитатор (1964 г.);
Симфония №2 за голям духов оркестър, мъжки и детски хор (1977 г.);
Симфония №3 за симфоничен оркестър, мецосопран, баритон и рецитатор (1979 г.);
Симфония №5 “Самарското знаме” за симфоничен оркестър, соло баритон и рецитатор (1981 г.);
Симфония №6 за симфоничен оркестър, мецосопран и рецитатор (1983 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфонии:

Симфония №4 (1980 г.);
Симфония №7 “Романтична”;
Симфонично скерцо (1946 г.);
Младежка сюита (1952 г.);
Симфонични танци (1956 г.).

Симфонични поеми:

“София” (1953 г.);
“Полиелей на българката” (1974 г.).

Концерти:

Концерт за цигулка и симфоничен оркестър №1 (1963 г.);
Концерт за цигулка и симфоничен оркестър №2 (1964 г.).
Концерт за обой и симфоничен оркестър №1 (1966 г.);
Концерт за обой и симфоничен оркестър №2 (1991 г.).
Концерт за фагот и симфоничен оркестър (1973 г.);
Концерт за флейта и симфоничен оркестър №1 (1976 г.);
Концерт за валдхорна и симфоничен оркестър (1976 г.);
Концерт за виолончело и симфоничен оркестър №1 (1977 г.);
Концерт за тромбон и симфоничен оркестър (1988 г.);
Концерт за тромпет и симфоничен оркестър №1 (1989 г.)
Концерт за пиано и симфоничен оркестър №1 (1992 г.);
Концерт за пиано и симфоничен оркестър №2 (1994 г.).
Концерт за кларинет, пиано, ударни и симфоничен оркестър (1993 г.);
Концерт за арфа и симфоничен оркестър (2002 г.).

Произведения за духов оркестър:
Концерт (1983 г.).

Произведения за камерен оркестър:
Концерти:

Концерт за 2 цигулки и камерен оркестър (1967 г.);
Концерт за кавал и камерен оркестър;
Двоен концерт за арфа, виолончело и камерен оркестър (1999 г.);
Концерт за две пиана и камерен оркестър (2000 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Концерти:

Концерт за китара и струнен оркестър (1995 г.);
Концерт за флейта и струнен оркестър №2 (1996 г.);
Концерт за кларинет и струнен оркестър №2 (1996 г.);
Концерт за виолончело и струнен оркестър №2 (1997 г.);
Концерт за туба и струнен оркестър (1997 г.);
Концерт за тромпет и струнен оркестър №2 (1998 г.).

Камерна музика:
Секстет за 2 цигулки, виола, виолончело, кларинет и валдхорна (1986 г.).

2 духови квинтета (1961 г.).

Квартети:

Струнни:

Квартет №1 (1946 г.);
Квартет №2;
Квартет №3 (1962 г.);
Квартет №4 (1963 г.);
Квартет №5 (1966 г.);
Квартет №6 (1977 г.);
Квартет №7 (1967 г.).
Квартет за арфа, обой, кларинет и фагот (1962 г.);
Квартет за флейта, виола, арфа и пиано (1975 г.);
Квартет за флейта, цигулка, виола и виолончело (1980 г.).

Трио за обой, кларинет и фагот (1961 г.);
Трио “Сиринкс” за флейта, обой и фагот (1978 г.).

Сонати:

Соната за цигулка и пиано;
Соната за флейта и пиано;
Соната за обой и пиано;
Соната за кларинет и пиано;
Соната за фагот и пиано;
Соната за тромпет и пиано;
Соната за тромбон и пиано;
Соната за контрабас и пиано (1947-­89 г.).

“Кантилена” за цигулка и пиано (2002 г.).

6 капричии за соло цигулка (1964 г.).

2 ноктюрни за арфа (1998 г.).

Произведения за пиано:

6 прелюдии (1963 г.);
4 пиеси (1994 г.);
4 сонати (1993-94 г.) и др.

Избрана литература от Димитър Сагаев:
“Музикални инструменти” (С., 1974);
“Симфонична оркестрация”. Т.1 (1966); Т.2 (С. 1973; 87);
“Ръководство по духова оркестрация” (1965, 75);
“Автобиография” (С., 1978);
“Галерия от образи ­ музикални творци на нашето време. Т.1 (1981); Т.2 (1985); Т.3 (неизд.);
“Саша Попов и българският симфонизъм” (С., 1997).