Димитър Хинков


композитор, диригент

Димитър Хинков

06.12.1920 г. – 01.01.2003 г.с.Ломец - България

Димитър Хинков завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1943 г. Работи като диригент и ръководител на художествената самодейност на БНА.

Той е автор предимно на хорови, масови и солови песни; детски песни; произведения за духов оркестър; инструментални пиеси; музика към документални филми др.

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:

“Безсмъртните” (1974 г.)

Произведения за духов оркестър:

“Безсмъртните” ­– симфонична поема (1976 г.);
Марш (1977);
“Незнайният воин” ­– увертюра (1981 г.);

Хорова музика:

Песни:
“Дружба навеки”;
“Роден бряг” (1973 г.);
“Девети септември”;
“Войнишки пътища”;
“Веселият взвод” (1974 г.);
“Балада за Копривщица” (1975 г.);
“Ние, военните музиканти”;
“Песен за Симеон ­ цар Български” (1976 г.);
“Заветът на Левски” (1977 г.);
“Конска подкова”;
“Ахелой”;
“Маршалският жезъл” (1978 г.);
“Нашият влак”;
“Вапцаровци” (1979 г.);
“Браним България”;
“Възпев на БКП” (1980 г.);
“Песен за Георги Димитров” (1981 г.);
“Прелюд” (1992) и др.

За детски хор:

“Пролетна песничка”, т. О. Орлинов (1985 г.);
“На път и в полет”, т. П. Лаловски (1988 г.);
“Кукла с букла”, т. О. Орлинов (1992 г.).