Добри Добрев


композитор, обществен деец

Добри Добрев

01.06.1926 г. – 02.06.1998 г.с.Филево, Хасковска област - България

Добри Добрев завършва БДК (дн. НМА “преф. П. Владигеров”) в класа по хорово дирижиране на проф. Георги Димитров. Частно учи композиция при проф. Панчо Владигеров. Работил е като хоров диригент. Заемал е ръководни постове в БНР, Центъра за художествена самодейност, Българска концертна дирекция. Председател на Творческия фонд на СБК.

Той е автор на 3 оратории, 4 кантати и 3 сюити за хор, солисти и оркестър; инструментални концерти; камерна музика; около 500 хорови балади, кантати, художествени и масови песни, детски песни; забавни песни и др.

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:
Оратории за солисти, хор и оркестър:
“Градушка”, т. П. Яворов (1979 г.);
“Ако няма какво да дадем на света”, т. Вл. Башев (1975 г.);
“Сърцето на България”, т. Д. Методиев (1985 г.);
“Бялата птица” (1983 г.).

Произведения за глас и симфоничен оркестър:
Симфонична поема за тенор и оркестър;
3 балади за глас и оркестър.

Произведения за симфоничен оркестър:
Концерти:
За пиано и оркестър (1982 г.);
За флейта и оркестър;
За цигулка и оркестър №1 (1981 г.), №2 (1991 г.);

Концертино за цигулка и оркестър;
Серенада за цигулка и оркестър (1993 г.).

Камерна музика:
“Игра” за два кларинета, баскларинет и пиано (1976 г.);
Концертино за цигулка и пиано (1976 г.).

За пиано:
“Тракийски напеви” (1976 г.).

Вокална музика:
Две песни за глас и пиано (1975 г.).

Хорова музика:
За смесен хор:
Хорал, т. Ан. Стоянов (1993 г.).

За женски хор:
Мадригал (1991 г.).

За детски хор:
“На училище”,
“Паднало е пиленце”, т. Ан Стоянов (1992 г.).