Евгений Аврамов


композитор, педагог, музикален теоретик

Евгений Аврамов

13.09.1929 – 25.10.2021София, България

Евгений Аврамов завършва юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” (1951 г.). Завършва БДК (дн. ДМА) “Проф. П. Владигеров” с музикознание и композиция при проф. П. Владигеров, проф. Ал. Райчев и проф. Ас. Карастоянов (1958 г.). Преподава музикално-теоретични дисциплини в СМУ ­ София (дн. НМУ “Л. Пипков”) (1958-66 г.). От 1958 г. е хоноруван, а от 1967 г. до 1992 г. е щатен преподавател по симфонична оркестрация и инструментознание в ДМА. Доктор (1974 г.), доцент (от 1991 г.). Професор по хармония в ДУ “Епископ К. Преславски” Шумен (от 1991 г.). Творчеството му обхваща различни жанрове.

Автор е на хорови творби; оркестрова и камерна музика; песни за деца; множество обработки на народни мелодии и др. Песните му за мъжки хор и симфоничен оркестър последователно четири пъти получават първа награда на фестивала за воинска песен във Велико Търново.

Публикува педагогически и научно-теоретични трудове, студии, статии и др.

Творчество

Хорово-оркестрови произведения:
За мъжки хор и симфоничен оркестър:

“Надиграване” (1979 г.);
“Черно море, родно море” (1981 г.);
“В бойния строй” (1983 г.);
“Вятърът засвири ли тревожно” (1986 г.);
“Аспаруховият меч” (1988 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Концерт за кларинет (1963 г.);
Пиринска увертюра за симфоничен (вариант за духов) оркестър (1976 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Камерна симфония (1969 г.).

Камерна музика:
Клавирно трио (1964 г.);
Инвенции за обой, кларинет и фагот (1970 г.);
Сюита за тромпет и пиано (1977 г.) и др.

За пиано:

Сборник “Отражения”,­ 8 пиеси (2000 г.).

Хорова музика:
За смесен хор:

“Крумово кале” (1969 г.);
“Триптих” по А. Геров (1973 г.);
“Денят угасва” (1973 г.).

Песни за деца:
“Граматик”, “Баба Марта бързала” и др.

Избрана литература от Евгений Аврамов:
“Ръководство по практика на хармоничния анализ”. Част 1. “Диатоника” (С., 1974); Част 2. “Хроматика”. (С., 1975);
“Хармонията на Панчо Владигеров” (С., 1976).