СПЕЦИАЛНА НАГРАДА
Явор Конов. Себастиан дьо Бросар. Речник по музика (1705). Превод и коментари. София: НИБА Консулт ЕООД, 2010.

МОНОГРАФИИ

История на музиката: Антоанета Радославова-Дойчева. Музиката в българското радио (1930-1944). София: „Петко и Пенчо Славейкови”.

Етномузикология: Михаил Букурещлиев. Верую (сборник статии). София: СБК, 2010.

Музика и религия: Стефка Венкова. Музиката на Католическата църква от източен обред в България. София: Католическа апостолическа екзархия, 2010.

Музикален театър: Миглена Ценова-Нушева. Пекинската опера дзин дзю. София: Амадеус принт, 2010.