Ежегодни награди за музиколожко творчество
„Книга на годината”

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА
Доц. д-р Марияна Булева.
Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). С.: Астарта, 2009.

ИЗДАНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ
Сборник „Петко Стайнов в паметта на времето” (съставители проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова и д-р Косьо Зарев, отг. редактор проф. д.изк. Е. Вълчинова-Чендова). С.: Фондация “Петко Груев Стайнов”/Исторически музей “Искра” – Казанлък, 2009.

МОНОГРАФИИ
Музикална теория: ст.н.с. д-р Милена Божикова. „Музикалният ХХ век като “късен стил”. Художествени събития, идеи, послания. (Устволская, Губайдулина, Куртаг, Дюсапен)”. С.: Институт за изкуствознание при БАН, 2009.
Етномузикология: ст.н.с. д-р Веселка Тончева. „Българите от Голо Бърдо, Република Албания. Традиции, музика, идентичност. С.: Род, 2009.
Интердисциплинарни изследвания: н.с. д-р Иванка Влаева. „Музика по пътя на коприната (теоретични, исторически и етномузикологически студии)”. С.: Унискорп, 2009.

СБОРНИЦИ
Ст.н.с. І ст. д.изк. Тодор Джиджев
. Фолклор и съвременност (сборник статии). С.: СБК, 2009.

ПРИЛОЖНА МУЗИКОЛОГИЯ
Музикална критика и публицистика: доц. д-р Юлиан Куюмджиев – като главен редактор на сп. “Музикални хоризонти” и автор на музикалнокритични и публицистични материали
Медийни активности: доц. д-р Венцислав Димов – съставител на компактдиск “Иванка Георгиева. Кой уши байрака”. МК 54336, 2009.