На събрание, проведено на 16.05.2015 г., въз основа на номинациите за ежегодните награди „Книга на годината” секция „Музиколози“ към СБК определи следните награди:

Категория „МОНОГРАФИИ“

І. Музикална медиевистика:

Светлана Куюмджиева. „И даде земята им за наследие …“. Стара българска музика ІІ. София, Марс 09, 2014, 336 с.

ІІ. Теория на музиката:

Ангелина Петрова. Когнитивни подходи към музикалния слух и музикалната памет. София, Марс 09, 2014, 264 с.

ІІІ. История на музиката:

Антоанета Радославова-Дойчева. Из историята на Радио София. София, „ДАР-РХ“, 2013 (2014), 240 с.

Категория „СБОРНИЦИ“

Редакционна колегия: Наташа Япова, Николай Градев, Сабин Леви. Академичен форум Интегрална музикална теория 2013,
София, Хайни, 2014, 240 с.

Категория „ПРИЛОЖНА МУЗИКОЛОГИЯ – музикална критика и публицистика“

Специална награда на проф. д-р Юлиян Куюмджиев за 15-годишната му дейност (1999 – 2014 г.) като главен редактор на списание „Музикални хоризонти“.