Ежегодни награди на секция “Музиколози”
„Книга на годината 2019“

(публикации от 2018)

 

І. Категория МОНОГРАФИИ

1. Изследвания, посветени на български композитори
Проф. д-р Юлиан Куюмджиев – „Христо Манолов“ (Пловдив: „Коала Прес“, 2018)

2. Музикална история
Проф. Явор Конов, д.н. – „Падре Атанасиус Кирхер (1602 – 1680) и неговата Musurgia Universalis (Рим, 1650)“ (http://eprints.nbu.bg/3838/, 2018)

 

ІІ. Категория СБОРНИЦИ

Сборник от научна конференция
„100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914 – 2014)“, отг. редактор проф. д.изк. Стефан Хърков (София: СБК, 2018)

 

ІІІ. Категория МУЗИКАЛНА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Проф. Боянка Арнаудова за материалите ѝ:
„Явлението Павел Герджиков. Толкова много съм изпял… за три живота“ (сп. „Артизанин“, 2018, № 8);
„Жалко, че Любомир Пипков не доживя този успех“ (медиен портал „Площад“ – „Площад Славейков – зона, свободна от чалга“);
за публикациите ѝ във вестник „К“ и др.