Емил Мирчев


композитор, музикален теоретик, теолог и историк на културата, педагог

Емил Мирчев

22.12.1953 г.

София - България

Емил Мирчев започва да учи пиано на 6 години. През 1968-1972 г. учи в СМУ „Панайот Пипков“–Плевен пиано при Елеонора Карамишева. През 1972-1975 г. учи в Прага в Средно музикално училище (дн. Консерватория) за младежи с нарушено зрение пиано при Й. Скалак, орган при Г. Риделбаухова и факултативно композиция при Я. Рибарж. След двегодишно следване във ВМПИ (дн. АМТИИ)­ Пловдив (1977-­79 г.), постъпва в БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) в класа по композиция на проф. Д. Тъпков. Стипендиант на СБК (стипендия “П. Владигеров”). Завършва през 1986 г.. Същевременно следва музикознание в БДК (1984-­1990 г.). През 1990-1999 г. следва в университета “Георг Аугуст” в Гьотинген (Германия) музикознание (при проф. Мартин Щеелин), славистика (при проф. Райнхард Лауер) и протестантска теология – специалност „Църковна история” (при проф. Бернд Мьолер). Завършва със степен магистър и дипломна работа “Формообразуването на “Три хорала за голям орган” от Цезар Франк”. Изнасял е лекции в Народния университет и в университета “Георг Аугуст” в Гьотинген и АМТИИ – Пловдив. От 2000 г. преподава църковна история, история на религията и история на културата в Български адвентен теологичен институт (дн. Теолотичен колеж) –­ София. Преподавател в НБУ от 2003 г. Пише главно инструментална музика. През 1985 г. на Международната трибуна на композитора в Париж е показан клавирният му цикъл “Интродукция и варианти”, през 1990 г. със същата творба участва във Фестивала на изкуствата в Брайтън (Великобритания). Негови произведения звучат в Канада, САЩ, Финландия, Русия, Германия, Австрия и др. През ноември 1999 г. Културният отдел към Градския съвет на Гьотинген организира негов авторски концерт-­портрет.

Творчество

Произведения за симфоничен оркестър:
Концерт за оркестър (1986 г.).

Камерна музика:
„Реминисценция I” за виола и обой (1997 г.).

За пиано:

Токата (1981 г.);
Интродукция и варианти (1982­-83 г.);
Sonata con ritornelli (1987 г.);
„Речитативи I” (1988 г.);
„Речитативи II” за 2 магн. (респ. пиано и магн.) (1999 г.);
„Реминисценция II” за пиано и магн. лента (2003 г.);
Реминисценция III Notturni e capricci i per pianoforte (2004 г.).

Вокална музика:

„Испански миниатюри” за сопран, флейта, виолончело и чембало (1981 г.);
„Пейзажи” за 2 високи женски гласа и пиано, т. П. Славейков (1985 г.).

Произведения за орган:
„Поема” (1982 г.).